Argument


Zarówno IX konferencja PP, jak i poprzednie adresowana jest do szerokiego grona psychoterapeutów, psychiatrów,psychoanalityków, filozofów, psychologów, artystów, których przedmiotem zainteresowań jest też kwestia cierpienia. 

 

Cierpienie w dzisiejszych czasach nabrało charakteru ekspansywnego, jego przejawy manifestują się dość agresywnie, a człowiek jest wobec nich coraz bardziej bezradny. Społeczeństwa i instytucje podejmują różnorakie środki zaradcze, by okiełznać ten stan rzeczy. Nadzieję pokłada się w mnożeniu klasyfikacji mających zdiagnozować dane zaburzenie, na które znajdzie się odpowiedni lek. Ratunku szuka się w dynamicznie rozwijających się naukach neurokognitywnych, badających strukturę mózgu i jego funkcjonowanie.

Można też zauważyć eksplozję w zakresie tworzenia kolejnych form pomocy człowiekowi: coaching od wszystkiego, mediacje, doradztwo, trening osobisty, modalności psychoterapeutyczne specjalizujące się w doraźnej eliminacji jednego uciążliwego objawu. Niestety w tych staraniach, by człowiek nie cierpiał, akcent jest często położony nie na indywidualne cierpienie, a na troskę o normę i tzw. skuteczność. Jest to efekt m. in. działania dyskursu mistrza, który rozpanoszył się w aliansie z dyskursem kapitalistycznym.  

Przedmiotem naszej konferencji będzie przywołanie troski o prawo do doświadczania cierpienia w wymiarze jednostkowym (singularité). Właśnie dlatego, że świat się zglobalizował, skomercjalizował i doszło do niewyobrażalnej cyfryzacji podmiotu ludzkiego, jest ważne, by przypomnieć sobie, że cierpienia nie da się umasowić i znormalizować. Każdy człowiek cierpi na swój niepowtarzalny sposób i podejmuje wysiłki, by tego bronić.

Psychoanaliza lacanowska daje tu swoje świadectwo troski o conditio humana. W kuracji podmiotu, który przychodzi ze skargą do psychoanalityka, nie chodzi o eliminowanie pojedynczych objawów…  

Wiedział o tym Freud, czego dał wyraz dobitnie również w tekście "Kultura jako źródło cierpień". Tekst ten, mający ponad 90 lat, pozostaje zaskakująco aktualny również w naszych czasach.

Jest to też ważny przedmiot troski wielu prądów filozoficznych, co znajdzie wyraz podczas naszej konferencji.

Wspaniałą przestrzenią do indywidualnego mierzenia się z cierpieniem jest też sztuka, choć dziś artyści coraz rzadziej z tej jej funkcji korzystają, kapitulując na rzecz komercji czy identyfikacji z oczywistymi, obiegowymi dyskursami.


W imieniu zarządu Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS i Instytutu Filozofii i Socjologii UP,  
Alina Henzel-Korzeniowska
  i Andrzej Serafin