Prelegenci


Konferencja ma charakter międzynarodowy, obowiązują dwa języki wykładowe: polski i francuski. Obrady i sesje będą odbywały się w języku polskim lub będą tłumaczone na bieżąco. Natomiast wszystkie testy wystąpień będą tłumaczone na język francuski, żeby umożliwić zagranicznym gościom włączenie się w dyskusje plenarne. 

   ***

prof. dr hab. med. Jerzy Witold Aleksandrowicz - ur. 07. 07. 1936; Studia: AM w Krakowie, lek.med 1959, UJ, mgr fil. 1965. Residant etrangere Clinique Psychiatrique Strasbourg 1966. Dr med. 1966 roku, dr hab. med. 1979, prof. dr hab. med. 1990. Psychiatra i psychoterapeuta, od 1959 w Klinice Psychiatrycznej AM w Krakowie, asystent, od 1981 docent. Od 1985 kierownik Zakładu Psychoterapii, od 1998 Katedry Psychoterapii UJ CM. Od 2006 prof. emeritus. Autor ok 300 publikacji. Od 1970 do 2012 członek Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP, redaktor kwartalnika „Psychoterapia”. W latach 1992-2013 Redaktor Psychiatrii Polskiej, od 1999 (nadal) redaktor "Archives of Psychiatry and Psychotherapy", członek wielu towarzystw naukowych, aktualnie v-prezes WADP. 

Maciej Bóbr - z wykształcenia historyk sztuki (studiował także filozofię), z zawodu specjalista Public Relations. Jako historyk sztuki pracował w Polskiej Akademii Nauk i w Opactwie Tynieckim oraz w charakterze wykładowcy ( kiedyś ASP dziś Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie -Arteterapia - art Brut), jako rzecznik prasowy w administracji publicznej oraz uczelni, obecnie szpitala . Zajmował się historią grafiki europejskiej, a od 2002 bada twórczość plastyczną osób chorych psychicznie. Przygotowuje inwentarz zbiorów prac pacjentów Szpitala w Kobierzynie, Przygotowuje ksiązkę na temat sztuki outsiderów. Z zamiłowania podróżnik i kucharz.

Serge Dziomba - psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), członek Ecole de la Cause freudienne (ECF).

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz – filozof i religioznawca, długoletni dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii UP w Krakowie. Obecnie wykłada w Collegium Civitas w Warszawie oraz na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor wielu publikacji naukowych, m.in. monumentalnych prac Historia filozofii XX wieku. Nurty. Tom I: Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha; Historia filozofii XX wieku. Nurty. Tom II: Neokantyzm. Filozofia egzystencji. Filozofia dialogu, monografii O ulotności życia oraz Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle'a do Tischnera. Redaktor Encyklopedii Religii Wydawnictwa Naukowego PWN. Prezes Polskiego Towarzystwa Etycznego. Członek rady redakcyjnej czasopisma „Etyka”.

Małgorzata Gorzula (AP) - członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS i NLS oraz Association Mondiale de Psychanalyse, Przyjmuje pacjentów, prowadzi superwizje, kieruje punktem konsultacyjnym w siedzibie Kola: spotkania dyskusyjne, studiowanie literatury fachowej, omawianie przypadków wg dowolnych podejść terapeutycznych

dr Piotr Graczyk - doktor filozofii i tłumacz, adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował min w „Miesięczniku Znak”, „Przeglądzie Politycznym”, „Nowej Krytyce”, „Kronosie”. Autor esejów o pisarstwie m.in. Fryderyka Nietzschego, Karola Marksa, Carla Schmitta, Simone Weil, Witolda Gombrowicza, George'a Orwella, Michelle'a Houellebecqa. Pisał też o przyszłości chrześcijaństwa i dziedzictwie PRL. Tłumaczył pisma Martina Heideggera, Carla Schmitta, Petera Sloterdijka. W 2008 roku ukazała się książka Robeta Zimmera "Moraliści Europejscy. Przewodnik" w jego tłumaczeniu.

dr hab. Paweł Kłoczowski, prof. UP -  Kierownik Katedry Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii UP w Krakowie. Specjalizuje się w filozofii polityki (Arystoteles, Burke, Tocqueville, liberalizm klasyczny) i filozofii religii (Locke, Hume, Newman, Kołakowski). Autor wielu naukowych artykułów oraz monografii, w tym: „Rewolucja kartezjańska i inne szkice”, „Prawidłowa kolejność rzeczy”, „Bitwa książek. Konfrontacja Arystotelesa z nowożytną filozofią polityczną”.

Alina Henzel-Korzeniowska - psychoanalityk Analyste Practicien, prezes Krak.Koła Psychoanalizy NLS, członek NLS i Association Mondiale de Psychanalyse, delegat reg. EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog (UJ), certyfik,seksuolog, absolwent Graduate School for Social Research, IFiS PAN, współpraca z Wlkp. Centrum Seksuologii. Od 1990 praca na rzecz rozwoju psychoanalizy lacanowskiej w Polsce. Od 2004 gabinet psychoanalityczny i CUP Imparo (właściciel).Od 28 lat współpraca z mediami.Wcześniej: 1/ działania nauk.-dyd: III Klinika Chir. AM, Akad. Pedag, Inst. Zdrowia Publicz. CM UJ, 18 projektów  badaw, staże (Univ.of Maastricht i Nijmegen, Sheffield-UK, Nationale de la Sante Publique Rennes, Univ.of Columbia USA,), 37 publikacji nauk,otwarty p.doktorski – Wydz. Filozof. UJ, 2/psychoterapeuta w Por.dla Młodzieży TRR (kierownik), Prac.Prakt. Umiejętności Psychol.i CUP Impuls (właściciel).

Michał Kostrzewski – pedagog UW, psychoterapeuta, superwizor pracujący w podejściu Gestalt; blisko 20 lat pracował w poradni i stowarzyszeniu OPTA; od 2009r. w zespole Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt zajmuje się prowadzeniem pierwszego roku szkoły psychoterapeutów, prowadzeniem grup superwizyjnych; od 2013 roku prowadzi własny ośrodek ko-relacje; od listopada 2014r. wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Współautor programów edukacyjnych dotyczących integracji, profilaktyki uzależnień i edukacji seksualnej dla uczniów i dotyczących prowadzenia rad pedagogicznych. Współautor podręcznika dla gimnazjalistów „Kim jestem?”

Krystian Lupa – reżyser teatralny, profesor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Słynie z inscenizacji sztuk z pozoru nieteatralnych, w szczególności niemieckiej prozy psychologicznej (Musil, Bernhard, Kafka). Ostatnie jego dzieła to tryptyk “Persona” (“Marilyn”, 2009, “Ciało Simone”, 2010, “Gurdżijew”, niezrealizowana część ostatnia), “Wycinki.HOLZFÄLLEN” (2014), “Plac Bohaterów” (2015) oraz “Proces” (2017).

Paweł Łoziński – reżyser filmów dokumentalnych, absolwent Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Był asystentem Krzysztofa Kieślowskiego przy filmie Trzy kolory. Biały (1993). W 1996 roku za swą telewizyjną fabułę Kratka, z Jerzym Kamasem, otrzymał nagrodę za debiut na festiwalu w Gdyni. Wiele nagród na międzynarodowych festiwalach zdobył jego film Miejsce urodzenia (1992), o podróży pisarza Henryka Grynberga w poszukiwaniu śladów zamordowanego w czasie okupacji ojca. Duże uznanie – jako propozycja „dokumentu codzienności” – zdobyły filmy Taka historia i Siostry, nagrodzone Złotym Lajkonikiem na krakowskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych. Z kolei film Ojciec i syn (2013) otrzymał m.in. nagrodę za najlepszy pełnometrażowy dokument w międzynarodowym konkursie dokumentalnym Srebrny Róg KFF 2013.

prof. dr hab. Janusz A. Majcherek – filozof i socjolog kultury, autor wielu artykułów i monografii naukowych, m.in. Bóg bez znaczenia (Warszawa 2015), Etyka powinności (Warszawa 2011), Kultura, osoba, tożsamość (Kraków 2009), Demokracja, przygodność, relatywizm (Warszawa 2007). Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego, kierownik Katedry Socjologii Kultury, ceniony publicysta („Rzeczpospolita”, „Tygodnik Powszechny”, Interia.pl) laureat Nagrody Kisiela za rok 2003. Wiceprzewodniczący krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, organizuje i prowadzi w klubie Piec Art comiesięczne debaty pod nazwą „Biesiady Filozoficzne”, w których uczestniczą liczni przedstawiciele krakowskich środowisk akademickich i naukowych. Redaktor naczelny czasopisma „Studia Sociologica”.

Przemysław Maczka - członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS

Małgorzata Orysiak - członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, pracuje z pacjentami w orientacji lacanowskiej, odbyła 3 miesięczny staż w Specjalistycznym Szpitalu im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Od 2000 zajmuje się sztuką performance jako artystka, krytyczka i kuratorka, szczególnie zainteresowana interpretacją funkcji sztuki i procesu twórczego w ujęciu lacanowskim. Ukończyła ASP w Łodzi, studia podyplomowe na Queen's University in Belfast i otworzyła przewód doktorski na kierunku Intermedia ASP w Krakowie.

dr hab. n. med. Maciej Pilecki - specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP i superwizor PTP. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Wychowanek i wieloletni pracownik krakowskiej Katedry Psychiatrii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. 

Paweł Polnik - psychoterapeuta integratywny, studiował historię i historię sztuki (KUL), ukończył całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, członek PTP i SPI. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par, pracuje także z grupami. Od 2012 roku prowadzi Śląskie Centrum Psychoterapii Integratywnej (SCPI) w Katowicach, jest także współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Psychoterapeutów Integratywnych (SPI). Wraz z zespołem SCPI organizuje otwarte spotkania dyskusyjne „Porozmawiajmy o psychoterapii po ludzku”. Przez wiele lat działał w Polskiej Radzie Psychoterapii na rzecz poprawy stanu prawnego psychoterapii w Polsce. Posiada certyfikat European Certificate of Psychotherapy (ECP) nadany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski - specjalista psychiatra, psychoanalityk jungowski (członek rzeczywisty International Association of Analytical Psychology w Zurichu z uprawnieniami do prowadzenia analizy szkoleniowej i superwizji), psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Katedry Psychoterapii UJ CM i kierownik Zakładu Psychoterapii SU.

dr Andrzej Serafin – doktor filozofii, tłumacz, adiunkt w Katedrze Metafizyki i Ontologii IFiS UP w Krakowie, członek redakcji kwartalnika „Kronos”, organizator letniej szkoły platonizmu “Akademia Platońska” w Lanckoronie. Tłumaczył Platona (“Uczta”, “Epinomis”), Jacoba Taubesa (“Zachodnia eschatologia”), Rainera Marię Rilkego (“Cézanne”) oraz szereg rozpraw autorów takich jak Walter Benjamin, Hans-Georg Gadamer, Franz Rosenzweig, Peter Sloterdijk, György Lukács, W. H. Auden, Martin Buber, Gershom Scholem, Carl Schmitt, Joachim z Fiore, G. W. F. Hegel, Martin Heidegger, Alexandre Kojève, Jean-Luc Nancy, Hugo von Hofmannsthal, Allan Bloom, Leo Strauss, Mikołaj z Kuzy.

Anna Skriwan - członek skarbnik Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, psycholog z wykształcenia.,

Dorota Smondek Siemienkiewicz - pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat PARPA.  Pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w całodobowym oddziale terapii uzależnień 5C od 2004 r. w tym również w poradniach leczenia uzależnień. W latach 2011 - 2014 inicjator, koordynator współpracy pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie a Odborným liečebným ústavom psychiatrickým (Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładem Leczniczym) n.o. Predná Hora na Słowacji (organizacja konferencji i wizyt studyjnych, uczestnik i opiekun staży). Od 2015 r. zainteresowanie psychoterapią psychoanalityczną. Od 2016 r. studentka Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Anna Szklarska – doktor filozofii UJ, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii UP w Krakowie, doktorantka politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Doktorat poświęciła problematyce przemocy w filozofii nowożytnej i współczesnej. Specjalizuje się w filozofii społeczno-politycznej, etyce i antropologii filozoficznej. Autorka m.in. monografii Identity, Violence, Religion oraz Sprawiedliwość w czasach kryzysu. Członek redakcji czasopisma „Edukacja Etyczna”.

Bogdan Wolf - psychoanalityk, mieszka i pracuje w Londynie, czlonek AMP, NLS i London Society, gdzie prowadzi miesięczne seminaria w ramach „Lacanian Lessons”. Były redaktor naczelny angielskojęzycznego pisma Szkoly NLS „Psychoanalytical Notebooks”. Autor dwóch książek na temat Lacanian Coordinates. Trzecia książka „When Anxiety Emerges...” będzie wydana w tym roku. Doktorat uzyskany na University of Warwick.